ERBJUDER

                                                   


Utökad Psychic Reading 

Rent intuitivt och telepatiskt gör jag en energiavläsning av dig var du befinner dig just nu samt kanaliserar fram det högsta bästa för dig genom det gudomliga medvetandet. Här kan både healing komma och information samt initieringar, aktiveringar eller verktyg att jobba med för din fortsatta resa att bli ditt sanna jag. Här kan också komma specifik guidning ifrån någon i din själsfamilj, uppstigna mästare, gudinnor, änglar m.fl.

Går att bokas fysiskt och online på distans.

                                                                                   

Personlig & Medial coachning

Utbildar du dig till Medium / är ett tränande Medium och önskar fler perspektiv och ytterligare hjälp med att utveckla dina förmågor erbjuds du här konstruktiv kritik och feedback på dina färdigheter.
Detta erbjuds både enskilt och i grupp både fysiskt och online på distans. Kanaliserad spirituell healing

Här ställer jag mig till förfogande trans-medialt för de healing-energier du behöver på ett omedvetet plan. Under sessionen får du reda på vilka energier som kommer igenom och vad de kan hjälpa dig med. Man kan även få verktyg att själv jobba med efter sessionen för att främja fortsatt healing samt budskap som kan leda till insikt för fortsatt utveckling. Detta är mer en spirituell healing/utveckling än rent fysisk men kan även lösa upp fysiska/känslomässiga/själsliga blockeringar som orsakar smärta eller stagnation. Healingen inleds med SRT för att säkerställa att du är öppen för healing. Något för den som redan jobbar med sin andliga utveckling eller önskar mentorskap i sin resa att bli sitt sanna jag.

Kan bokas fysiskt och online på distans. Intuitivt kanaliserad meditation

Här leder jag en intuitiv meditation och kanaliserar fram det som ger tillgång till det högsta bästa för var du befinner dig just nu i livet. Här kommer ofta även verktyg och budskap att ta med dig hem samt insikter från ditt rika inre liv i samarbete med ditt Högre Jag. Här kan även direkt healing ske eller så kan du få kontakt med din nuvarande guide/guider. Du kan också få initieringar, som "frön" som sås inom dig för att närma dig din fulla potential eller "vakna upp" i högre medvetandeplan.

Går att bokas enskilt och i grupp fysiskt och online på distans.


Spirituell respons terapi (SRT) - Spirituell Healing

SRT är designat att användas för spirituell healing. En healing-metod som renar blockeringar och därför främjar mental, känslomässig och fysisk healing.

SRT undersöker tidigare livs energier, undermedvetna blockader och själs-programmeringar. Detta är ett system som undersöker det undermedvetna och själens register för att snabbt hitta och ta bort oharmoniska och begränsande idéer och byta ut dem mot kärleksfulla, stödjande idéer och uppfattningar. Så att du får möjlighet att ändra ditt inre och yttre landskap!

För att försäkra dig om att din medvetna övertygelse ska producera det önskade resultatet behöver du se till att det inte finns någon negativ tro i det undermedvetna som kan blockera det goda som du försöker uppleva. Detta är meningen med SRT.

Med hjälp av pendel och ett antal kartor och diagram kan jag utforska vad som håller dig tillbaka i livet genom att djup-dyka i ditt undermedvetna. Här identifierar jag bl.a. program som är en grundorsak till ett problem eller symptom som negativt påverkar livet, lagrat i ditt undermedvetna som ett slags "manus" som du håller dig till utan att vara medveten om det. Som gör att du upprepar mönster som verkar omöjliga att bryta. Laddat med negativa energier, negativa uttryck och blockeringar. Denna metod hjälper till att lösa upp dina inre blockeringar eller oönskade energier vars upphov kan finnas i tidigare och nuvarande liv eller i andra dimensioner och skapar utrymme för dina positiva, konstruktiva uttryck och flöde.

SRT arbetar på själs-nivå, på det spirituella energi-planet för att eliminera såväl de andliga som de mentala, emotionella och fysiska utmaningar som negativa programmeringar kan ge upphov till.

Här ges också verktyg att ta med hem för fortsatt arbete då du själv medvetet kan programmera ditt undermedvetna.

Det kan behövas tidigare liv undersökning om det kommer upp, innan det program du för närvarande befinner dig i kan renas. Detta för att få förståelse för vad som blockerar oss i detta liv p.g.a. trauma i tidigare liv och se vem/vad som triggar detta i vårt nuvarande liv.

Innan sessionen undersöker jag var du just nu befinner dig i din andliga utveckling och medvetenhet samt var du befinner dig efter rening av program med dess negativa energier och blockeringar. 

Med hjälp av SRT kan du kartläggas utifrån dina nuvarande problem/symtom eller generellt på själs-nivå för din andliga utveckling.

Går att bokas både fysiskt och via messenger-samtal på distans. Första gången/ gångerna behöver du boka 2 tim. för fördjupad rening/healing och därefter kan 60 min. bokas för allmän rening/healing eller för specifika problem.

Om du bor i centrala Göteborg, inom Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholms kommun kan jag erbjuda hembesök om du bokar SRT minst 2 tim. Då ingår rening av din lägenhet eller hus där du bor.

 

 


E-Lybra frekvens-terapi

Ett databaserat system som scannar kroppen och därefter analyserar och balanserar de obalanser som klienten har via elektroder förbundna mellan E-Lybran och klienten. E-Lybran kommunicerar via kroppens resonans och biofeedbackmekanism. De frekvenser som produceras balanserar klienten direkt och kan även samtidigt produceras som ett medel eller skickas till en kapsel (en mottagare-sändare, kopplat specifikt mellan klienten och E-Lybramaskinens mjukvara/hårdvara med ett unikt radiofrekvens-id). Kapseln lagrar frekvenserna som fortsätter att balansera klienten upp till 3 månader. Med hjälp av kapseln kan man även utföra terapin på distans. Behandlingen ger 100% terapeutiskt värde om man är uppkopplad till maskinen fysiskt, 70% skickade via distans till kapseln och 35% om frekvenserna produceras som medel. Systemet jobbar fysiskt, emotionellt, psykologiskt, mentalt, energimässigt och spirituellt. Det supportar kognitiva processer, förbereder för transformation, hjälper till att lösa upp blockeringar för spirituellt uppvaknande och blockeringar i energisystemet. Det stimulerar och behandlar även över 400 akupunkturpunkter.

I den automatiska scanningen och balanseringen kan man lägga till :

1. Chakrablockering

2. Multipsykologiskt

3. Begränsande föreställningar

4. Fysiska kategorier

Första besöket tar 2,5 timmar och kostar 2220:- Då läggs alla klientens parametrar in i programmet och sedan körs automatisk balansering i 1,5 tim. Därefter går vi igenom vad som är högsta prioritet just nu. Vill man koppla en kapsel till behandlingen som fortsätter att ge de behandlande frekvenserna kostar kapseln 300:- utöver timpriset. Laddningen i kapseln varar upp till 3 månader.

Vill man sedan boka ytterligare automatisk balansering bokar man 2 tim på kliniken och då kostar det 1777:- och på distans 666-888:- inkl. 30-60 minuter efterföljande samtal. 


För dig som jobbar med ditt uppvaknande, frekvenshöjning och strävar efter att bli ditt sanna Jag har jag specialiserat mig på följande program i frekvensapparaturen.Neuro tech- Detta program jobbar på klientens undermedvetna behov. Programmet scannar och fångar upp negativa känslor som ligger lagrat i det undermedvetna för att sedan skicka tillbaka de positiva polariteterna som behövs. Detta program körs enbart på distans medan klienten bär kapseln. Programmet körs i 60 min med efterföljande samtal över telefon på 30 min där du får reda på vad som just nu är högsta prioritet. ( Ibland kan det komma upp i den inledande scanningen automatisk balansering att detta program måste köras innan frekvensterapin kan påbörja )

Denna bokning kostar 666:- på distans ink. 30 min efterföljande samtal.

Energetic Intervension- Detta program är specifikt utformat för att lösa upp det som begränsar oss, det vi burit med oss i vår "ryggsäck" och är en fortsättning/ fördjupning på Neuro tech programmet. Frigörande för den som söker att vara sitt sanna jag bortom tidigare föreställningar och negativa programmeringar. Det öppnar upp för ett högre medvetande, är frekvens-höjande och samtidigt balanserande. Programmet kan köras automatiskt i program 1. Därefter kan klienten välja att gå vidare med de andra programmen en efter en. Programmen hänger ihop och körs efter varandra. Rekommendationen är att köra programmen var för sig så att klienten kan identifiera energierna, synliggöra och uppleva dem, för att lättare kunna bearbeta/ transformera dem.

En del program kan köras på distans men rekommendationen är att vara uppkopplad i E-Lybran på kliniken första gången man kör programmen.

Dessa program körs enbart om du är fysiskt, psykiskt och mentalt frisk.

Programmen körs i 60 min + 15 min efterföljande jordande frekvenser. På kliniken bokar du 1,5 tim och det kostar 1333:- På distans 666:- inkl. 30 min efterföljande samtal.

Vill man sedan fortsätta processen med Self-empowerment kan man köra program 6-13 på distans via kapseln för att stärka jaget tills det nya medvetandet infunnit sig. Kan bokas på 15 eller 60 minuter med 30 minuter efterföljande samtal om man vill det.

Följande program ingår i Energetic Intervention:

1. Energetic Intervention Program

2. Transformation Program

3. Language of light Program

4. DNA Epigenetic re-mapping

5. Dissolving blockages to awakening

6. Embrace current challenge(s)

7. Connection to source

8. Alignment to source ( timeline of higher consciousness )

9. Raise vibration to highest level

10. Emptiness and bliss

11. Dissolve identification

12. Freedom ( from the causal body and karmic influences )

13. Connection to the Consciousness of Mother Earth

14. Core issues and Imprints

15. Soul Essence

16. DNA (12 Strands activation)


Man kan även skräddarsy frekvensterapi allt utifrån klientens specifika behov eller önskemål. Det går att köpa en kapsel och ladda den med valfria frekvenser. Det finns ett antal färdiga frekvensmappar med t.ex. behandling för olika beroenden, insomnia och Meditation and prayer(där man även laddar öppnande frekvenser och jordande frekvenser för att underlätta att komma in i ett meditativt tillstånd vid meditation).

Utöver kapselns kostnad på 300:- tillkommer 111:- varje gång man laddar om den och det går att göra på distans. Man bör rensa kapseln när man byter frekvensmönster och det behöver göras i E-Lybra maskinen. Det kostar 222:- och då ingår en ny laddning.

Medium Kinadja
Alla rättigheter reserverade 2021
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!