ERBJUDER

                                                   


Tarot

Med hjälp av korten gör jag en intuitiv och telepatisk energiavläsning av din dåtid/nutid och en ev. framtid. För din personliga utveckling, en vägvisning och en möjlig vägledning. OBS! Jag spår inte din framtid utan delger en möjlig framtid utifrån dina nuvarande energier. Antingen bekräftar det jag ser det du redan vet eller så får du perspektiv på det du behöver se/ inse för att lättare kunna fatta beslut som utvecklar dig/ för dig framåt.

Går att bokas fysiskt och online på distans.

                                                                                   

Utökad Psychic Reading 

Rent intuitivt och telepatiskt gör jag en energiavläsning av dig där du befinner dig just nu, inklusive medial länkning till andevärlden/ andra dimensioner. Detta väljer du om du har mer fokus på din andliga utveckling.

Går att bokas fysiskt och online på distans.

                                                                                   

Personlig & Medial coachning

Utbildar du dig till Medium / är ett tränande Medium och önskar fler perspektiv och ytterligare hjälp med att utveckla dina förmågor erbjuds du här konstruktiv kritik och feedback på dina färdigheter.
Detta erbjuds både enskilt och i grupp både fysiskt och online på distans. Kanaliserad spirituell healing

Här ställer jag mig till förfogande trans-medialt för de healing-energier du behöver på ett omedvetet plan. Under sessionen får du reda på vilka energier som kommer igenom och vad de kan hjälpa dig med. Man kan även få verktyg att själv jobba med efter sessionen för att främja fortsatt healing samt budskap som kan leda till insikt för fortsatt utveckling. Detta är mer en spirituell healing/utveckling än rent fysisk men kan även lösa upp fysiska/känslomässiga/själsliga blockeringar som orsakar smärta eller stagnation. Healingen inleds med SRT för att säkerställa att du är öppen för healing. Något för den som redan jobbar med sin andliga utveckling eller önskar mentorskap i sin resa att bli sitt sanna jag.

Kan bokas fysiskt och online på distans. Intuitiv meditation

Här leder jag en intuitiv meditation och kanaliserar fram det som ger tillgång till det högsta bästa för var du befinner dig just nu i livet. Här kommer ofta även verktyg och budskap att ta med dig hem samt insikter från ditt rika inre liv i samarbete med ditt Högre Jag. Här kan även direkt healing ske eller så kan du få kontakt med din nuvarande guide/guider. Du kan också få initieringar, som "frön" som sås inom dig för att närma dig din fulla potential eller "vakna upp" i högre medvetandeplan.

Går att bokas enskilt och i grupp fysiskt och online på distans.


Spirituell respons terapi (SRT) - Spirituell Healing

SRT är designat att användas för spirituell healing. En healing-metod som renar blockeringar och därför främjar mental, känslomässig och fysisk healing.

SRT undersöker tidigare livs energier, undermedvetna blockader och själs-programmeringar. Detta är ett system som undersöker det undermedvetna och själens register för att snabbt hitta och ta bort oharmoniska och begränsande idéer och byta ut dem mot kärleksfulla, stödjande idéer och uppfattningar. Så att du får möjlighet att ändra ditt inre och yttre landskap!

För att försäkra dig om att din medvetna övertygelse ska producera det önskade resultatet behöver du se till att det inte finns någon negativ tro i det undermedvetna som kan blockera det goda som du försöker uppleva. Detta är meningen med SRT.

Med hjälp av pendel och ett antal kartor och diagram kan jag utforska vad som håller dig tillbaka i livet genom att djup-dyka i ditt undermedvetna. Här identifierar jag bl.a. program som är en grundorsak till ett problem eller symptom som negativt påverkar livet, lagrat i ditt undermedvetna som ett slags "manus" som du håller dig till utan att vara medveten om det. Som gör att du upprepar mönster som verkar omöjliga att bryta. Laddat med negativa energier, negativa uttryck och blockeringar. Denna metod hjälper till att lösa upp dina inre blockeringar eller oönskade energier vars upphov kan finnas i tidigare och nuvarande liv eller i andra dimensioner och skapar utrymme för dina positiva, konstruktiva uttryck och flöde.

SRT arbetar på själs-nivå, på det spirituella energi-planet för att eliminera såväl de andliga som de mentala, emotionella och fysiska utmaningar som negativa programmeringar kan ge upphov till.

Här ges också verktyg att ta med hem för fortsatt arbete då du själv medvetet kan programmera ditt undermedvetna.

Det kan behövas tidigare liv undersökning om det kommer upp, innan det program du för närvarande befinner dig i kan renas. Detta för att få förståelse för vad som blockerar oss i detta liv p.g.a. trauma i tidigare liv och se vem/vad som triggar detta i vårt nuvarande liv.

Innan sessionen undersöker jag var du just nu befinner dig i din andliga utveckling och medvetenhet samt var du befinner dig efter rening av program med dess negativa energier och blockeringar. 

Med hjälp av SRT kan du kartläggas utifrån dina nuvarande problem/symtom eller generellt på själs-nivå för din andliga utveckling.

Går att bokas både fysiskt och via messenger-samtal på distans. Första gången/ gångerna behöver du boka 2 tim. för fördjupad rening/healing och därefter kan 60 min. bokas för allmän rening/healing eller för specifika problem.

Om du bor i centrala Göteborg, inom Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholms kommun kan jag erbjuda hembesök om du bokar SRT minst 2 tim. Då ingår rening av din lägenhet eller hus där du bor.

 

 

Medium Kinadja
Alla rättigheter reserverade 2021
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!